Πρόκειται για μια κλασσική ζωγράφο που αγαπάει την φύση και λατρεύει το γυμνό. Χρώματα ζωντανά, αληθινά, δίνουν την εντύπωση του βάθους και πείθουν ότι η Γκιώνη πήρε την τέχνη και την έκανε βίωμα, που την εξωτερικεύει με τους πίνακές της και τα σχέδια. Τα γυμνά της ξαφνιάζουν, δείχνουν την κλίση της ζωγράφου σ' αυτό το είδος που είναι και το πιο δύσκολο.

Κ. Βαξεβανάκης
Κριτικός Τέχνης